-1-

Procedura reklamacji

  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię, nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

-2-

Zwrot pieniędzy

  • Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym.